AKVAKULTUR I TAL

AKVAKULTUREN OVERHALER FISKERIET

Verdensnaturfonden WWF og velgørenhedsorganisationen Zoological Society of London præsenterede i 2015 en stor undersøgelse. Den viste, at mængden af fisk i havet siden 1970 var næsten halveret. I mellemtiden er vi blevet fire milliarder flere mennesker.  

Verdenshavene er presset i bund. Fiskebestandene er presset af fiskeri, og derfor er udviklingen af akvakultur vigtigt for at kunne opretholde produktionen af fisk. 

Som det ses på grafen til højre, overgik verdens største kilde til produktion af fisk fra fiskeri til akvakultur imellem 2012 – 2013. Det betyder, at majoriteten af de fisk, der spises, kommer fra et hav- eller dambrug og ikke fangst fra store fiskeskibe. 

På samme tid forventes verdens befolkning at stige ifølge FN’s befolkningsprognose. Prognosen viser, at vi er over otte milliarder mennesker på Jorden, når vi rammer året 2030. 

Akvakultur kan derfor fungere som et alternativ til fiskeri, hvis verdens befolkning fortsat ønsker at spise fisk, og det tyder alt på. Faktisk er efterspørgslen efter fisk stigende. 

HVAD ER AKVAKULTUR?

Akvakultur kan sammenlignes med landbrug. Her opdrætter man fiskene, helt fra de udklækkes som æg og til slagtning. På den måde har denne produktionsform ikke indflydelse på fiskebestanden i det åbne hav.

Inden for akvakultur er der overordnet set tale om tre forskellige slags opdrætsanlæg. 

Dambrug: I Danmark findes der cirka 200 dambrug. Her opdrættes fiskene på land i ferskvands- eller saltvandsdamme, som sikrer, at fiskene opholder sig i rent vand. 

Dambrugene bruges til alt fra ørredopdræt over yngelopdræt og sættefisk til lystfiskeri. Nogle dambrug er af ældre dato, og de første går over 200 år tilbage, mens andre dambrug er mere moderne og indeholder flere muligheder for recirkulering og rensning af vand. 

De ældre typer anlæg indtager overfladevand, mens de nyere bygger på et indtag af grundvand. 

RAS-anlæg: Et RAS-anlæg er typisk et indendørs fuldt recirkuleret opdrætssystem. Her opdrættes blandt andet kingfish, laks, regnbueørred, sandart og ål. 

I RAS-anlæg anvendes kun små mængder nyt vand fra grundvandet eller fra havet. Derudover indeholder det adskillige rensemuligheder, der strækker sig fra mekaniske til biologiske filtre. 

RAS-anlæg kræver en stor mængde strøm for at kunne fungere, men er en miljøvenlig teknologi, når det kommer til recirkulering. 

Havbrug: Se videoen nedenfor, for at få forklaret hvordan et havbrug fungerer.

 

PÅ BESØG HOS GRØNSUND HAVBRUG

Udviklingen i Danmark

Kigger man på, hvordan Danmarks akvakultur har ændret sig sammenlignet med resten af klodens udvikling på samme område, kan man se, at vi halter efter. 

Som tabellen viser, har Danmark øget produktionen i akvakultur med knap 15 procent fra 2009 til 2019. I samme periode har resten af verden øget produktionen med 65 procent. 

På globalt plan er det specielt i Asien, man ser en rivende udvikling af akvakulturproduktion. I 2017 kunne man læse at Asien alene stod for 92 procent af den samlede produktion i verden.

Kigger man mod EU, står Norge for 82 procent af den samlede produktion, viser tal fra Danmarks Statistik.

I 2019 satte regeringen en stopper for udviklingen af havbrug i Danmark, grundet dets miljøpåvirkning i havet. Man ville derimod satse mere på akvakulturproduktionen på land i form af dambrug for at skåne havmiljøet.

Der stilles spørgsmålstegn ved regeringens beslutning, hvilket du kan læse mere om i artiklen: Har vi givet for hurtigt op på havbrug?

Derudover kan du læse mere om det danske havmiljø, og hvordan akvakultur kan være med til at forbedre det i artiklen: Muslingefarme kan hjælpe det danske havmiljø.